Tư vấn cách xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bởi công ty tư vấn luật

Để tránh những rắc rối pháp lý có thể xảy ra do các vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, lựa chọn một Công ty tư vấn luật tư vấn thường xuyên là giải pháp nên được các doanh nghiệp ưu tiên. 

Một trong những vướng mắc được nhiều doanh nghiệp quan tâm là các vấn đề liên quan đến cơ chế về bảo hiểm xã hội (“BHXH”),bảo hiểm y tế (“BHYT”), bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”). Những năm gần đây, xuất phát từ việc sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, cùng với những nguyên nhân khác dẫn đến tỷ lệ nợ đọng và chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp vẫn còn ở mức cao.

Hiện nay, BHXH được điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc vi phạm các quy định về BHXH có thể bị xử lý hành chính thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Dưới đây là một số quy định về các vi phạm trong đóng BHXH, BHTN đáng quan tâm.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH

cong-ty-tu-van-luat-2

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN, có thể bị áp dụng hình thức phạt tiền, buộc truy nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm chưa đóng, chậm đóng.

Tùy thuộc vào tính chất, thời gian và mức vi phạm trong từng trường hợp vi phạm cụ thể, các công ty tư vấn luật sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định khung xử phạt cùng với việc đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc chung xác định tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Mức lãi chậm đóng, trốn đóng được xác định như sau: (i) đối với việc chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên, lãi suất chậm đóng là 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố năm trước liền kề, lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng; (ii) đối với trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, mức lãi suất được áp dụng là 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề.

Cách tính tiền lãi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN

Tiền lãi chậm đóng mà doanh nghiệp phải nộp khi có hành vi vi phạm được xác định theo công thức:

Số tiền lãi phải thu phát sinh trong tháng (n) = Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng (n-2) X Lãi suất chậm đóng (%/tháng)

Trong đó: (i) (n) là tháng xác định tiền lãi chậm đóng; (ii) (n-2) là tháng liền trước 02 tháng của tháng (n); (iii) Lãi suất chậm đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính theo tháng do BHXH Việt Nam thông báo đầu năm của tháng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN.

Thực tế vi phạm và vai trò của các Công ty tư vấn luật

Năm 2015, BHXH TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tòa án tiến hành lập hồ sơ khởi kiện gần 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền nợ quỹ BHXH là hơn 500 tỷ đồng. Hiện tại, số tiền thu hồi được là gần 200 tỷ đồng, số tiền còn lại BHXH TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục truy thu vào năm 2016.

cong-ty-tu-van-luat-1

Nhìn chung, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang bắt đầu đánh mạnh vào việc vi phạm của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật BHXH vừa có hiệu lực vào đầu năm nay, sẽ dẫn đến việc ban hành nhiều văn bản mới sửa đổi, thay thế các quy định hướng dẫn hiện tại.

Vì vậy, để có được sự hỗ trợ kịp thời của các công ty tư vấn luật trong việc kịp thời cập nhật và vận dụng các quy định pháp luật mới một cách hiệu quả, hạn chế tối đa các rủi ro về kinh tế mà doanh nghiệp có thể gặp phải cũng như có được cách làm việc hiệu quả hơn với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan khi bị thanh tra, kiểm tra và lập biên bản xử phạt, việc cần làm bây giờ của các doanh nghiệp là lựa chọn cho mình một công ty tư vấn luật uy tín để được hỗ trợ thường xuyên.